Please upgrade your browser

Общи Условия

 1. Добре дошли в Xiomnia България в www.xiomnia.com (“Уебсайтът”). Моля, прочетете тези Общи условия ( "условията") внимателно. Този документ в местния език е превод на оригиналния документ на английски език и е предвиден да ви като знак на уважение. В случай на несъответствие между преведен документ и оригиналния документ, а в случай на всякакви спорове, последните имат предимство. Ако не сте съгласни с тези условия, че не трябва да се процедира по-нататък в този сайт, с регистрация или с всеки опит за достъп или да използвате услугите, обхванати от настоящите Общи условия. В противен случай вие се съгласявате да използвате услугите за условията, определени в настоящото споразумение. Ние може да се наложи да се променя настоящите Общи условия от време на време и всички такива промени ще бъдат предприети в съответствие с настоящите Общи условия. Моля, проверете този сайт редовно, тъй като ние ще ви уведомим тук на всички такива промени. Услугите ще бъдат предоставяни на вас чрез вашия мобилен телефон мрежов оператор. Условията и редът на вашия мобилен телефон, мобилен оператор, ще се прилагат по същия начин с предоставянето и таксуването на Услугите.

 2. Описание и Видове Услугите

  Xiomnia България ( "Дружеството", "Ние") е разработила набор от елементи за изтегляне мобилно съдържание за забавление, он-лайн, както и безжичен, като например, но не само мелодии, игри, приложения и тапети налични в портала за съдържание и интерактивни игри (събирателно "услуги") на определени съвместими мобилни устройства. Достъп до услугите, се предоставя на разположение да ви предмет на настоящите Общи условия. Услугите ще включват достъп до информация, данни, текст, софтуер, музика, звук, фотографии, графики, видео, съобщения или други материали. Услугите не са предназначени да предоставят данъчни, счетоводни или юридически консултации, консултации във връзка с пригодността или рентабилността на всяка гаранция или инвестиция, която и здраве или медицинска помощ, или който и да е друг съвет от личен или частен характер. Услугите могат да включват също достъп до съдържание и услуги от независими трети страни. Регистрация и заплащане на услугите ще се проведе през мобилната мрежа на оператора. След вашия оператор потвърди пред нас си регистрация и плащане, ще бъде разрешено да изтеглите или по друг начин използвате Услугите чрез съвместими мобилни телефони и други съвместими устройства. Достъп до услугите, може да се осъществи (а) чрез непрекъснат модел абонамент (б) като кредит модел, в който се предлага пакет от кредити за определен брой отделни файлове за изтегляне на база възобновяеми източници (периодични) абонамент и (в) чрез еднократно (еднократна) модел за покупка. Не всички модели могат да бъдат на разположение във вашата страна. По-конкретна информация по отношение на наличните във Вашата страна Услугите могат да бъдат намерени на интернет страницата. Освен ако не е изрично посочено, не представени в Услугите или във връзка с Услугите информация се счита като обвързваща оферта от компания, но като покана за вас да поръчате достъп до услугите. Фирмата ще има право да предложи на Услугите, както сметне за най-добре, но ще се опитам да се гарантира, че услугите са на не по-малка стандарт, отколкото към датата настоящите Общи условия, са били сключвани. При спазване на правото ви да се възстановяват такси в съответствие с настоящите Общи условия, Компанията си запазва правото да променя или да прекрати временно или постоянно, услугите, предоставяни на вас. Ако услугата е да се преустанови окончателно от нас, ние ще ви уведоми за това обстоятелство.

 3. Регистрация и Общото Достъп до Услугите

  Трябва да бъде най-малко осемнадесет години, за да се регистрирате за някой услуги. Ако не сте лицето, отговорно за плащане на сметката за мобилен телефон или интернет или сте под осемнадесет години, моля получи разрешението на законопроект платеца, родителите, настойника и / или работодателите, преди да се регистрирате и / или участие в Услугите. С регистрацията и / или участие в услугите, вие (1) потвърждава и потвърди, че, когато се изисква, вие сте получили необходимото разрешение, съгласие или одобрение от сметката платеца, родителите, настойника или работодателя и (2) да приеме, че имате била предложена възможност да прочетете и приемете условията (включително условията от вашия мобилен оператор, които се прилагат), преди да се регистрирате за услугите. Ако не сте съгласни; не се регистрирате или използвате услугите. Когато се регистрирате за и / или ползване на Услугата, вие приемате и потвърждавате, че сте приели тези условия и че можете да отговарят на условията, които се прилагат във вашата ситуация, както е посочено по-горе. Вие се съгласявате, че всяко лице, което поиска такива услуги е вашият агент с пълна власт да действа от ваше име по отношение на такива услуги. Освен ако изрично не е посочено друго, всички нови или допълнителни функции, които разширяват или подобряват сегашните служби, включително и пускането на нови услуги, трябва да бъдат предмет на Общите условия.

 4. Задължението за Регистрация; Лични Данни

  По желание на клиента, Company може да се регистрирате като потребител и ще ви даде достъп до услугите от ваша разпределяне на личното си потребителско име и парола. Единствено Вие сте отговорни за поддържането на поверителността на всяка възможна парола и акаунт. Фирмата може да се наложи да промените имената на потребителите, определени за някои аспекти на неговите услуги и си запазва правото да направи това (ще бъдете информирани, ако това е необходимо). С цел да се гарантира безопасното използване на услугите, както и плащане на приложимите такси, ще се гарантира, че по всяко време на личната информация (по-нататък, за да бъдат по-нататък "лични данни"), при условие в регистрационния формуляр е вярна и пълен. Ако Company, по свое усмотрение, вярва, че личните данни не е точна или пълно, Company има право да спре или да прекрати профила си и да задържи настоящите и бъдещи използване на услугите, или който и да е компонент от него. Вие сте отговорни за поддържането на поверителността на всички пароли и / или сметки, издадени до вас от фирма, а вие сте напълно отговорен за всички действия, извършени свързани с използване на парола или акаунт. Вие се задължавате да се свържете с компания, ако забележите или подозирате, че неразрешено използване е направено на парола или акаунт, или че сигурност или защитата на личните данни вече не е гарантирана по някаква друга причина. Фирмата не може и няма да носи отговорност за всяка загуба или щети, произтичащи от вашето неспазване на този раздел. Фирмата може да ви осигури достъп до някои услуги, без да ви се регистрира като ползвател, като например регистрация чрез мобилния си телефон за услугите. Във всеки подобен случай идентификация ви се основава на средства за идентификация, които смятаме за необходимо, като например вашия мобилен телефонен номер. Вие се съгласявате, че тази информация може да бъде събрана и оповестена на фирма и се използват в съответствие с раздел "Защита на личните данни и обработка на данни" на настоящите Общи условия.

  1. Достъп чрез Активен Абонамент Mодел

   Продължаващата Абонаментът започва да тече, когато Company, по ваше искане, ви е снабден с достъп до услугите. Достъп до услугите могат да бъдат предоставени чрез доставяне на вас информация или развлекателни услуги (например чрез изпращане на текстови съобщения (като вицове, любопитни факти, викторини въпроса) или съдържание за изтегляне (като тапет, тон на звънене или мобилна игра)), от друго предоставяне на достъп до услугите (например за мобилния си номер) или като ви дава възможност да свалите услугите (например чрез предоставяне на WAP-Push връзката или в текстово съобщение за изтегляне или по друг начин използването на услугите на Фирмен уебсайт). Всички споразумения за абонамент остават в сила докато не бъде прекратена и / или отменени от Вас или фирма и в съответствие с условията, посочени в него. Споразумения за услугите на фирма и независими трети страни, които са предоставени чрез Услугите започват, когато фирма или на трета страна е приел вашата поръчка за същата или ви е снабден с най-услуги в съответствие с вашата поръчка. Споразумението ще остане в сила до прекратяването му от вас или фирма и в съответствие с условията, посочени в него.

  2. Достъпът до Eднократни услуги от Xiomnia (Eдиничен Модел)

   Моделът покупка на еднократнa услуга (единично) ви дава възможност да изберете сред еднократни услуги, към които бихте желали да получите достъп. Възможността да се изтегли, да получите и / или достъп до услугите се предлагат на фиксирана такса, както е съобщено в нашия сайт или по друг начин. Товаа не е абонаментна услуга и няма периодични такси.

 5. Такси

  Таксите, дължими за да получите достъп до Услугите Xiomnia са достъпни на интернет страницата на дружеството. Услугата ще се предоставя, чрез вашия мобилен телефон мрежов оператор. Условията и редът на вашия мобилен телефон, мобилен оператор, ще се прилагат и за предоставянето и таксуването на Услугите. Таксите са дължими независимо от това дали сте или не сте всъщност свалите всеки файл от нашия портал; разглеждането на таксите ще бъде единствено предоставянето на правото за изтегляне, получава и / или достъп за сваляне на мобилни (забавление) съдържание. Вие трябва да заплатите за достъпът до услугите и тяхното използване в съответствие с ценовите листи в сила към момента на поръчката си направо към вашият мобилен оператор. Допълнителни данъци и отделни такси за изпращане на текстови съобщения и / или прехвърляне на данни могат да се отнасят за регистрация за и / или използване на услугите по реда с вашия мобилен оператор телефон или доставчик Всички такси, включително такси за съществуващите споразумения за записване, са обект на промените при получаване на предизвестие от Компанията и / или вашия мобилен оператор. Такава промяна ще бъде ли осигурен с предизвестие в разумен срок. Ако не сте съгласни с новите такси (които ще бъдат приложими само условна база), можете да се откажете от услугата и / или профила ви в сила незабавно след прекратяване.

 6. Вашите Отговорности

  За да получите достъп до услугите, трябва да имате абонамент за мобилни комуникации с участие на мобилен оператор или друго имат достъп до (мобилни) съобщителна мрежа, за която дружество предоставя услуги, както и всякакви безжични услуги, доставчици на услуги, необходими за изтегляне на съдържание и / или да получават SMS съобщения, и да плащат каквито и да било (безжичен доставчик на услуги) такси за услуги, свързани с всеки такъв достъп. Трябва да имате работеща интернет връзка, инсталиран на вашия мобилен телефон (например WAP, GPRS, UMTS). Вашият мобилен телефон трябва да може да получава текстови съобщения, мелодии, мобилни игри, видео и / или цветни графики. В допълнение, мобилния си телефон, трябва да бъдат интернет-поддръжка за да изтеглите мелодии, мобилни игри, видео, цветни графики или други сваляне на услугите. Фирмата няма да даде на възстановявания, ако изтеглите или да се опитвате да свалите Услуги за несъвместими телефони или доставчици на безжични услуги или, ако телефонът ви не е Internet-активирана. За инструкции, моля, посетете уеб сайта на вашия доставчик на безжични услуги или сайт вашите мобилни производители на телефони. В допълнение, трябва да се осигури цялото оборудване и софтуер, необходими, за да се свържете с Услугите. Вие сте отговорен за гарантиране, че оборудването и / или софтуера не смущава или пречи на дейността на дружеството. Фирмата има право незабавно да изключите от Услугите всякакво оборудване или софтуер причинява смущения и незабавно да прекрати настоящото споразумение. Услугите са само за лично ползване и не могат да бъдат прехвърляни или предавани на всеки друг мобилен телефонен номер, физическо или юридическо лице, нито може да ви осигури на всяко друго лице или достъп субект да си услуги, пряко или косвено. няма да се разрешава никаква поведение или действие, което ние вярваме, ограничава или възпрепятства други потребители от достъп, използване, или ползващи услугите. Вие се съгласявате да използвате услугите само за законни цели.

 7. Правата на Интелектуална Собственост

  Освен ако не е предвидено друго в настоящия документ, всички права, собственост и интерес и към всяка интелектуална собственост, права на собственост или други права, свързани с нематериално имущество, които се използват, разработен, включващ, въплътени в, или се практикува във връзка с който и да е от Услугите ( "дружество правата върху интелектуалната собственост"), са собственост на Дружеството или неговите лицензодатели и сте съгласни да се направи без да твърдят от интерес или собствеността на всяко такова дружество, правата на интелектуална собственост. Фирма настоящото дава, и ти се приема, лично, ограничено, непрехвърлимо, неизключително, отменим и без право на преотстъпване лиценз и разрешение за сваляне и ползване на Услугите на определен съвместимо мобилно устройство само за ваша лична, не- търговска употреба. Вие потвърждавате и се съгласявате, че не може да се измени, наем, отдаване под наем, назаем, лизинг, заем, заем, продавате, разпространявате, създавате или генериране на услуги и / или правата на Дружеството на интелектуална собственост, освен в случай, че фирмата, към която е дал изрично писмено разрешение за това. Вие се съгласявате, че няма заглавие за правата на Дружеството на интелектуална собственост се прехвърля към вас, и че не получи никакви права, преки или косвени, в услугите, различни от правата изрично предоставени в настоящите Общи условия. Вие се съгласявате, че всички марки, които се появяват в целия Услугите принадлежат на компания, или на съответните собственици на тези марки, и са защитени от местни и международни закони търговски марки и авторските им права. Всяко използване на някоя от марките, включени в цялата Услугите без изричното писмено съгласие на фирма или собственик на марката, както е подходящо, е строго забранено. "Freshiuz България" е търговска марка на фирма. Услугите могат да бъдат свалени само веднъж и не могат да се прехвърлят, продават, разпространяват, показват, извършени, копирани, модифицирани или използвани по никакъв начин, изцяло или частично, различна от както това е предвидено от настоящите Общи условия. Вие гарантирате, че ще използва само интерфейса, предоставен от фирма, за да получите достъп до услугите. Вие се съгласявате, че носителите на права, които лицензират своите музикални и други елементи на съдържанието на Дружеството за използване в Услугите, са осмислени в този смисъл от обхвата на защита на настоящото споразумение, и че самите те са упълномощени да прилагат разпоредбите на това споразумение , които са пряко свързани с тяхното съдържание. Вие знаете, че използването на музикални парчета е обект на условията за ползване, както е посочено по-долу. Вие не може да позволи на трети страни да копирате, променяте, възпроизвежда, трансфер, разпространява или използва по друг начин парчета на музика, които използвате или получават, извън границите на косъм, позволени от авторското право. Можете да задължи себе си незабавно да информира Дружеството на всяко такова неразрешено използване. Всички права, които не са ви предоставени изрично с настоящия договор, са запазени от Дружеството и / или носителите на лиценз.

 8. Договори за Услуги на Tрети Страни / Сделки с Pекламодатели и / Или Спонсори

  Услугите могат да включват също достъп до услугите на независими трети страни директно или чрез връзки към сайтове, управлявани от тези трети страни. Когато е възможно разумно, дружеството посочва на услугите като съдържание на трети лица. Въпреки че те могат да бъдат ко-брандирана с компания и следователно включва търговски марки на дружеството, на споразуменията за услугите, предоставяни от трети лица са сключени директно между Вас и третата страна. Ние можем да използваме рекламодателите и организаторите да помогне за компенсирането на разходите на нашите услуги. Като условие за използването на тези услуги, Вие се съгласявате, че ние може да показват реклами и други промоции на нашия уебсайт и да доставят реклами и обяви във връзка с нашите услуги. Вие се съгласявате също така, че няма да се опита да блокира или по друг начин възпрепятства такива реклами или промоции. Някои юрисдикции не ни позволяват да изпращате текстови съобщения реклами без вашето изрично съгласие, така изложеното по-горе, не може да се отнася за вас. Ние няма да споделяме вашите лични данни с трети страни без вашето съгласие. Включването на всяка реклама или промоция на нашата интернет страница или в нашите услуги не представлява одобрение от Дружеството на такова съдържание, продукт, услуга или компания. Ние се опитваме да се гарантира, че всички реклами или промоции са подходящи за нашите потребители. Вие имате право да поискате от нас по всяко време да не се свърже с вас чрез директен маркетинг. Фирмата не трябва да бъде страна в, или по някакъв начин, отговарящ за всяка сделка, свързана с услуги, предоставени от тези трети страни или за който и да е съдържание или информация, представена във връзка с каквито и да било услуги от трети лица.

 9. Декларация и Обработване Данни

  Вие се съгласявате, че фирма събира и "лична информация" процеси (т.е. информация, която може да се използва, за да се свържем с вас, или че сте ни предоставили, като пълното име, пощенски адрес, пол, възраст, мнения, оценки, знания, телефонен номер или електронен емайл адрес), "финансова информация" (т.е. номера на кредитни карти, информация за банкови сметки или пароли) или "демографски и използване на информация" (т.е. информация, която предоставяте, или че ние събираме, че не е нито лична информация, нито финансова информация, но е необходимо за правилното функциониране и таксуването на нашите услуги, като например дата по отношение на началото и края, както и степента на използване на услугите), предмет на останалата част на този параграф, за да работите с този сайт (заедно наричани "Personal Data ") и при спазване на условията, посочени в Декларацията за поверителност, която е неразделна част от тези Общи условия. Компанията отдава голямо значение на личния живот на потребителите; обаче ние може да премине на Вашите лични данни, за да си безжичен доставчик на услуги или шлюз доставчик на услуги, за да се осигури събирането на такси. Освен това, ние може да премине на вашите лични данни на правителствени агенции, включително, но не ограничени до съдилища и окръжните адвокатски, за съдебни производства и предотвратяване на престъпления. Лични данни, събрани от фирма могат да бъдат съхранявани и обработвани в Холандия или която и да е друга страна, в която дружеството или на неговите представители поддържат съоръжения. Чрез използването на услугите, вие се съгласявате с подобно прехвърляне на лични данни извън вашата страна. Вашите лични данни ще бъдат изтрити не по-късно от шест месеца след прекратяване на абонамента си. Фирмата може да съхранявате вашите лични данни след тази дата, ако това се изисква по закон или споразумение. Фирмата ще поддържа процедури в съответствие с приложимите закони за физически лица, за да получат достъп до техните лични данни и, когато е подходящо и при поискване, поправя или заличава личните им данни.

 10. Отказ от Гаранции и Ограничаване на Задължения

  Компанията, нейните директори, ръководители, служители, доставчици и агенти ( "доставчикът страните) не носят никаква отговорност за вреди, произтичащи от вашето използване на услугите. Вие изрично разбирате и се съгласявате, че достъп до услугите се предоставя на база "както е" и база "както е на разположение", без никакви гаранции. Доставчик на страните на изрично се отказват до максимална степен, позволена от закона всички гаранции, нито изрични, подразбиращи се, по закон или по друг начин, по отношение на услугите, включително, без ограничение, подразбиращи се гаранции за собственост, продаваемост, пригодност за определена цел, и липса на нарушение на права на собственост. Доставчик на страните На отказват от всякакви гаранции по отношение на сигурността, надеждността, навременността, и изпълнението на Услугите. Доставчик на страните на не гарантират, че услугите, които ще отговарят на вашите изисквания или че операцията на Услугите ще бъде непрекъснато и без грешки. Никакъв съвет или информация, независимо дали устно или писмено, получена от вас, от нас, или чрез нашите услуги да има никаква гаранция не е изрично направено тук. Вие не може да разчита на такава информация или съвет. Вие разбирате и приемате, че сте изтегляне и / или използва услугите, за съдържание, софтуер и интернет сайта по ваша преценка и риск, и че ще бъде единствено отговорен за каквито и да било щети на вашата компютърна система, мобилен телефон, или за загуба на данни, които са резултат от използвате услугите. Освен в юрисдикции, в които са ограничени такива разпоредби, Вие се съгласявате, че Фирмата извършва цялата отговорност за Вас или трето лице, и си или изключително удовлетворение всяко трето лице, в закона, в собствения капитал, или в противен случай, по отношение на услугите, предоставяни съгласно настоящото споразумение и / или за всяко нарушение на това споразумение се ограничава само до сумата, която е платена за тези услуги по време на срока на това споразумение. Освен в юрисдикции, в които са ограничени такива разпоредби, предоставящата Страните не носят отговорност за преки, непреки, случайни, специални, НАКАЗАТЕЛНИ, трета страна или последващи вреди (включително щети от загуба на бизнес печалби, прекъсване на бизнес, загуба на бизнес информация и други подобни), произтичащи от вашето използване, злоупотреба или невъзможност за ползване на Услугите, съдържанието, софтуера и интернет страницата, дори ако компанията е бил уведомен за възможността от такива щети, до степен, че една страна не позволява изключването или ограничаване на отговорността, както е посочено тук, отговорност на компанията е ограничена до степента, позволена от закона в тази страна.

 11. Обезщетение

  Вие се съгласявате да обезщетите и компания и нейните членове, дъщерни дружества, филиали, доставчици на услуги, предприемачи, агенти, лицензианти, служители, директори, акционери и служители, каквито и да било загуба, отговорност, иск, дело или на търсенето, включително разумни адвокатски такси, направени от трета страна поради или произтичащи от или във връзка с (а) използването на Услугите, и (б) нарушението от вас на вашите постъпки и гаранциите, посочени в настоящите Общи условия. Вие трябва да плащат и всички разходи, щети и разходи, включително, без ограничение, такси и разходи, присъдени или по друг начин, направени от Дружеството във връзка с или в резултат от такъв иск, дело, действие, търсенето или друго производство разумни адвокатски.

 12. Прекратяване и Заличаването на Услугите; Право за Оттегляне

  За да се отпишете от услугите чрез текстово съобщение, текст СТОП, за да 1724 или изпратете имейл на signetal.bg@silverlines.info. В първия случай прекратяването влиза в сила незабавно след получаване на искането за прекратяване. В последния случай, отмяна влиза в сила в рамките на 48 часа след получаване на искането за прекратяване само. Таксите могат все пак да се появяват на сметката си безжичен доставчик на услуги на следващия месец, както го таксува със задна дата. В зависимост от условията, които се прилагат от мобилния си отклонения телефонен оператор от по-горе може да се приложи. Моля, проверете внимателно условията от вашия мобилен оператор. Вие се съгласявате, че Company, по свое усмотрение, може по всяко време да прекрати използването на и / или достъп до услугите и извадете и изхвърлете всяко съдържание в рамките на такива услуги, (1), ако Компанията вярва, че сте нарушили или влезе в сила без тях Условия; (2) не успеят да заплати разноските в срока, определен в мобилния си телефонен абонамент при вашия оператор; (3) Дружеството е изрично отправено искане за това от страна на оператора или (4) и да е закон, регламенти, директиви или правителствено действие прави всички или част от услугите, е незаконна или неприложима. Вие се съгласявате, че Company не носи отговорност към Вас или трето лице за всяко прекратяване на достъпа ви до Услугите. Ако анулирате профила си или абонамент по някаква причина, Company няма да възстановим някои от таксите за платените си към днешна дата, освен ако не е изрично предвидено в който и да е от разпоредбите на настоящите Общи условия. Клиентите в Европейския съюз и някои други страни също могат да имат законово право да се откаже от всяко споразумение в рамките на минимален срок от 14 дни след влизането в сила на споразумението (на "Оттегляне период"). Фирмата е поставил за Оттегляне период за вас в четиринадесет дни, при условие обаче, че правото си да се оттегли незабавно се прекратява, ако достъп до услугите са предоставени за вас преди края на срок за отказ. За да се оттегли от споразумението в рамките на срок за отказ, изпрати уведомление прекратяване чрез електронна поща на signetal.bg@silverlines.info или по пощата с Signetal PTE.LTD Маркет стрийт 137 # 06-00 Grace Global Raffles Сингапур (048 943), които комуникация трябва ясно да посочва име, адрес и телефонен номер, и да носи пощенско клеймо в рамките на срок за отказ.

 13. Разни Разпоредби

  Бележки и изказвания. Освен ако не е изрично посочено друго, всички уведомления до Company са в писмена форма и се доставят на следния адрес: Signetal PTE.LTD 137 Маркет стрийт # 06-00 Grace Global Raffles Сингапур (048 943). Когато влезете или използвате услугите или да изпратите SMS, електронна поща или други такива съобщения да Company, че комуникирате с нас по електронен път, като по този начин вие сте съгласни да получавате съобщения от фирма по електронен път. Вие се съгласявате, че всички споразумения, писма, разкрития и други съобщения, че Company и / или вашия мобилен оператор ви предоставя по електронен път удовлетворяват всички законови или договорни изисквания, че тези съобщения са в писмен вид. Освен както е предвидено в раздел "Прекратяване и заличаването на услугите; Право да се оттегли ", уведомления, изпратени по пощата, се считат за получени от седем дни, след като те са били изпратени и съобщения, публикувани на интернет страницата на дружеството или се изпраща по електронна поща или като текстово съобщение се счита за получено на делничен ден, следващ деня, когато те са били публикуван или изпратено. Възлагане. Вие не може да прехвърля или по някакъв друг начин на споразумението или на някой от вашите договорни права. Фирмата има право да прехвърля правата и задълженията си по това споразумение и всяко вземания въз основа на този договор на трето лице въз основа на писмено предизвестие до вас, ако такова прехвърляне се извършва при условия, не по-малко благоприятни за вас, отколкото тези в настоящите Общи условия. Промени на термините. Вие потвърждавате и приемате, че тези условия са обект на промени чрез Company, по всяко време, тези промени ще влязат в сила след публикуването им, веднага след като те са публикувани на сайта. Всяко използване на Услугите след обстоятелство се счита за приемане на тези промени от вас. Други термини, цялото споразумение. Тези условия са в допълнение към всяка фирма или срокове и условия, приложими за достъп до услугите на трети лица, които могат да бъдат публикувани във връзка с такива услуги ( "специфични термини"). В случай на несъответствие между условията и такива специфични термини, последните имат предимство. Тези условия и всякакви други условия или документи, посочени тук, за да представляват целия си договор с фирма по отношение на достъпа до и използването на Услугите. Вие разбирате и приемате, че, освен ако изрично е посочено тук, настоящото споразумение не се цели да се предоставят и не дава никакви права или средства за защита при всяко лице, различно от страните по настоящото споразумение. Услугата ще се предоставя, за да ви чрез вашия мобилен телефон мрежов оператор. Условията и редът на вашия мобилен телефон, мобилен оператор, ще се прилагат и за предоставянето и таксуването на Услугата. Разделение. Ако някоя част от Общите условия се проведе невалидна или неприложима, тази част може да се тълкува по начин, съобразен с действащото законодателство, за да отрази, колкото е възможно, първоначалните намерения на страните, както и останалите части ще останат в пълна сила и ефект , Снемане. недостатъчност компания да провежда всяка налична иск или защита по силата на тези условия или в противен случай няма да е отказ от такава претенция или отбрана. Заглавията, използвани в тези условия са само за удобство, и няма да имат ефект върху тълкуването или юридическо приложимостта на условията тук. Оцеляване. В случай на прекратяване на споразумението, както е предвидено тук, секциите на тези Условия, които поради своето естество са били тълкувани, за да оцелеят, трябва да оцелеят като изтичане или прекратяване. Приложимо право и юрисдикция. Достъпът до и / или използването на сайта и услугите и условията се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на страната, в която се предлагат услугите. Прилагане на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки изрично се изключва.