Please upgrade your browser

Veel gesteld vragen Eenmalige dienst

Kijk op http://xiomnia.com/nl/ok/siteterms.html voor het type eenmalige diensten die we bieden. Je betaald eenmalig een bedrag van€ 12,00, - om gebruik te maken van de diensten van Xiomnia.

Om Xiomnia diensten op de website te bestellen, klik op "Doorgaan"/ "Download", Xiomnia zal je onmiddellijk een sms met alle details van de bestelling sturen. Je kunt hierop reageren om door te gaan met het registratieproces of je zal een sms ontvangen met een pincode . Voer deze pincode op de website om uw inschrijving te bevestigen. Het bedrag zal worden afgetrokken van je prepaid saldo of zal op je maandelijkse factuur staan, afhankelijk van je contract met je netwerkoperator.

Nee, omdat het een eenmalige dienst is hoef je verder niet op te zeggen.

Op onze website staan de prijzen en de voorwaarden van de dienst vermeld.

Wanneer je je abonneert op de aangeboden dienst van Xiomnia tijdens de Promotie periode, neem je automatisch deel aan deze Promotie. Om de Xiomnia dienst te bestellen, stuur je via je SMS applicatie de activatie code, die afgebeeld is op je scherm, naar 5566. Je ontvang hierna een bevestiging dat je aanmelding is gelukt.

Alle deelnemers aan deze Promotie hebben een gelijke kans om de gecommuniceerde prijs te winnen. Elke deelnemer neemt deel aan onze Quiz. De uiteindelijke winnaar is degene met de hoogste scores en de snelste tijd. De prijs* is afhankelijk van de advertentie, waarop de deelnemer zich heeft geabonneerd. Na sluiting van de Promotie periode zal de winnaar van de prijs op de hoogte worden gesteld. Zie ook de spelvoorwaarden hiervoor. De huidige looptijd is tot en met 31 december 2018.

*De waarde van de prijs, afhankelijk van de advertentie, waarop de deelnemer zich heeft geabonneeerd, kan ook cash worden overmaakt indien gewenst.

Ja, je kunt deelnemen aan meerdere promoties en spelen voor meer prijzen. Wel slechts één inzending per persoon per promotie.

Personen onder de 18 jaar zonder de toestemming van de wettelijke voogd of ouder alsmede werknemers van Xiomnia en hun naaste familieleden en instanties en bedrijven komen niet in aanmerking om deel te nemen aan de Promotie.

Na afloop van de Promotie zal op onpartijdige wijze uit alle Deelnemers één of meerdere willekeurige winnaars, afhankelijk per Promotionele actie, getrokken worden. Dit zal geschieden binnen een periode van 30 dagen na afloop van de actie. De winnaar zal uiterlijk binnen drie maanden na afloop van de actie per sms of telefoon bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven telefoonnummer. Indien de winnaar hier niet op reageert, zal na een periode van 2 (twee) weken nogmaals een sms gestuurd of gebeld worden. Indien de winnaar hier niet binnen 2 (twee) weken op reageert, zal zijn recht op de prijs komen te vervallen en behoudt Xiomnia zich het recht voor de prijs opnieuw aan de promotionele actie toe te voegen. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Binnen enkele weken na bekendmaking van de winnaar zal de gewonnen prijs aan de winnaar worden uitgekeerd. De winnaar dient zich rechtsgeldig te kunnen identificeren. Indien de prijs onverhoopt niet beschikbaar mocht blijken te zijn, dan zal de winnaar een vervangende gelijkwaardige prijs ontvangen. Xiomnia aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de prijs later dan aangekondigd wordt ontvangen, of indien de (vervangende) prijs op ondergeschikte punten afwijkt van de aangeboden prijs. Voorts aanvaardt Xiomnia geen aansprakelijkheid indien de winnaar de prijs niet of te laat ontvangt door overmacht waaronder onder meer wordt begrepen beschadiging of vermissing van de prijs tijdens of na de verzending. Xiomnia is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, ongevallen, lichamelijk letsel of overlijden indien deze gevallen zich, voortvloeiend uit het gebruik van de prijzen, zouden voordoen, tenzij er sprake zou zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Xiomnia of haar medewerkers. Xiomnia is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verkeerd aangeleverde prijsinformatie door een adverteerder/sponsor. Eventuele verzendkosten of koerier kosten zullen worden gedragen door de winnaar.

Voor de eenmalige dienst van Xiomnia betaal je € 12.00 per week, -. Er zijn geen extra kosten van toepassing op deelname aan een Promotie.

Het is mogelijk dat je niet meer weet dat je je hebt ingeschreven voor onze service. Zorg ervoor dat niemand anders toegang heeft tot je telefoon en in staat is om je telefoonnummer te abonneren op onze service zonder je toestemming. Controleer de berichten die je ontvangt zeer goed en van welk nummer je ze ontvangt. Ga naar www.payinfo.nl

Op onze website en Promoties wordt vermeld dat personen onder de 18 jaar expliciete toestemming moeten hebben van hun ouders of voogd. We kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld indien een minderjarig kind zich inschrijft zonder toestemming van de ouders. Om uit te schrijven ga naar www.payinfo.nl. Wij handelen volgens de richtlijnen van de lokale mobiele operators en de smsgedragscode.