Uppgradera din webbläsare

Allmänna villkor

 1. Tillämplighet och Ändringar

  Välkommen till Xiomnia SE ("webbplatsen"). Dessa allmänna villkor och de särskilda villkoren (nedan kallade "Allmänna och särskilda villkor") samt Privacy Policy gäller för alla avtal mellan oss som leverantör (nedan kallad "leverantör", "vi", "oss" eller " vår "- se de särskilda villkoren för våra uppgifter) och du som kunden för de tjänster vi tillhandahåller. "Tjänster": tillhandahåller mobilt innehåll, dvs innehåll som är avsett att användas på mobiltelefonen (t.ex. bakgrundsbilder och videor) via kortmeddelandeservice (nedan kallad sms), via Internet, den här webbplatsen eller en wapsite ("Sites") och / eller via andra sätt att leverera mobilt innehåll, om inte annat avtalats skriftligen. Allmänna och särskilda villkor och villkoren, liksom sekretesspolicyen, gäller även användningen av webbplatser. Genom att använda webbplatserna och / eller genom att anmäla dig till (en av) tjänsterna och / eller för att acceptera mobilinnehållet och / eller (en av) tjänsterna, godkänner du tillämpligheten av de allmänna villkoren. och Specifika Villkor, samt Privacy Policy, och bekräfta och bekräfta att du har läst och är bunden av dem. På vissa mobila innehåll och tjänster, förutom de allmänna och särskilda villkoren. I det fria välkomstmeddelandet från leverantören hittar du bland annat URL: en (Uniform Resource Locator) av de webbplatser där de allmänna och specifika villkoren kan hittas. Leverantören har alltid rätt att ändra de allmänna och särskilda villkoren. Därför bör du läsa dessa sidor regelbundet.

 2. Beskrivning och typer av tjänster

  Genom att använda tjänsterna, leverantör leveranser till kunder tillgång till ett nätverk av mobilt innehåll, inklusive men inte begränsat till bakgrundsbilder och videor. Tillgång till mobila innehåll och tjänster hos oberoende tredje parter kan också tillhöra Tjänsterna. Tillgång till tjänster kan tillhandahållas genom att leverera till dig nedladdnings mobilt innehåll i kategorin som du har registrerat (t.ex. genom att leverera en bakgrundsbild) eller genom att du ska kunna ladda ner Mobilt innehåll (t.ex. genom att leverera en WAP-push-länk eller en PIN-kod för hämtning av innehållet på dedikerade platser eller genom att ge tillgång till mobilt innehåll (t.ex. genom att aktivera MSISDN - mobil station digitala flertjänstnätet nummer) - för innehållet). Avgiften betalas oavsett om du faktiskt laddar ner mobilt innehåll ersättningen för ersättningen är enbart möjligheten att ladda ner, ta emot och / eller komma åt mobilinnehåll. Allmänna och särskilda villkor, upphovspolicy och sekretesspolicy och eventuella spelvillkor gäller även för eventuella förlängningar eller förbättringar av den aktuella tjänsten / tjänsterna. Leverantören kan när som helst tillfälligt eller permanent ändra eller avsluta Tjänsten (eller). Du accepterar att Provider är inte skyldig att en tredje part eller mot dig som användare om Tjänsten (s) blir (t) (och) ändras, avslutas eller avbryts. Tjänsterna är inte avsedda att ge skatt, redovisning eller juridisk rådgivning råd om lämpligheten eller lönsamhet säkerheten eller investeringar, hälso- eller medicinsk rådgivning eller någon annan råd av en personlig eller privat natur. Tjänsterna kan också innehålla tillgång till oberoende tredje parts innehåll och tjänster. Bland tjänster kan vara (a) med hjälp av en kontinuerlig prenumerationsmodell (b) Om en kreditmodell i vilken ett knippe av krediter för ett givet antal enskilda nedladdningar för att en (periodisk) prenumerationsbasis presenteras, och (c) med hjälp av en en av (enkel) köpmodell. Inte alla modeller kan vara tillgängliga i ditt land. Mer specifik information om de tjänster vi har i ditt land finns på webbplatsen.

 3. Registrering, allmän tillgång till Tjänsterna; ditt ansvar

  Tjänsten (erna) kommer att beviljas "enligt vad som är / är" och "som finns / är tillgängliga" vid tidpunkten för användning eller konsumtion. Så här använder du Tjänsterna:
  (1) Du måste ha de mobila kommunikationsmedel som behövs. Vissa mobila innehåll är endast tillgängliga för ett valt antal mobiltelefoner. Det här är en fråga för mobilproducenterna och ligger därför utanför leverantörens riskfält. För att undvika besvikelser, ber vi dig att kontrollera mobilens lämplighet för dessa tjänster innan du anmäler dig till (en av) Tjänsterna, som anges i översikten över lämpliga telefoner som finns på webbplatserna.
  (2) Kontrollera att inställningarna, särskilt WAP-inställningarna för din mobiltelefon, är rätt inställda. För att förhindra besvikelser ber vi dig att kolla dina mobilinställningar för dessa Tjänster med din mobilnätleverantör innan du registrerar dig för (en av) Tjänsterna.
  (3) du måste ha ett mobilkommunikationsabonnemang hos en deltagande mobilnätleverantör eller ha tillgång till ett mobilkommunikationsnät genom vilket leverantören gör tjänsten tillgänglig.
  (4) du måste ha en fungerande internetuppkoppling installerad på din mobiltelefon (WAP eller GPRS). Du kan hitta instruktioner om detta på mobilnätleverantörens hemsida.
  (5) Du måste ha den utrustning som behövs för att upprätta anslutningen, inklusive en mobiltelefon eller dator eller andra resurser som kan krävas Det kan hända att du måste betala en extra avgift för att få tillgång till ett nätverk för mobil kommunikation, en fungerande internetanslutning eller konfigurera rätt inställningar för att använda tjänsterna. Leverantören accepterar inget ansvar och erbjuder ingen garanti om du inte (fullt) kan använda Tjänsterna och / eller ta emot mobilt innehåll eller SMS från oss eller inte i rätt tid, om det här beror på att du inte följer till bestämmelserna i denna artikel 3 eller som ett resultat av att du avlägsnat eller inte (tidigt) lagrar mobila innehåll eller sms-meddelanden som du mottar från oss eller som ett resultat av att din SMS-inkorg är full. Du ansvarar för att din utrustning och / eller programvara inte störa eller störa leverantörens tjänster. Utrustning eller programvara som orsakar störning avbryts omedelbart från Tjänsterna och i så fall har leverantören rätt att säga upp eller tillfälligt upphöra med Tjänsterna med omedelbar verkan. Om en ändring av din utrustning eller programvara krävs för en uppgradering eller för Tjänsterna måste du genomföra denna ändring på egen bekostnad.

 4. Skyldighet att registrera Personuppgifter

  På din begäran kan vi registrera dig som användare och ge dig tillgång till Tjänsterna genom att tilldela dig ett personligt användarnamn och lösenord. Du är ansvarig för att du behåller konfidentialiteten för alla möjliga lösenord och konton. Vi kan behöva ändra de tilldelade användarnamnen på grund av vissa aspekter av vår service och vi förbehåller oss rätten att göra det (du kommer att bli informerad om det behövs). För att garantera säker användning av tjänsterna samt betalning av gällande avgifter garanterar du att du alltid kommer att korrigera personuppgifterna (nedan kallade "Personuppgifter") som du anger på webbplatsen. Om Vi, enligt vårt eget gottfinnande, anser att personuppgifterna är felaktiga eller ofullständiga, har vi rätt att avbryta eller säga upp ditt konto och vägra både nuvarande och framtida användning av Tjänsterna eller en del. Du är ansvarig för konfidentialiteten av alla lösenord och / eller konton som utfärdats av oss till dig, och du är fullt ansvarig för alla åtgärder som utförts för användningen av ditt lösenord eller konto. Du godkänner att kontakta oss om du märker eller misstänker att obehörig användning har gjorts av ditt lösenord eller konto, eller att säkerheten eller skyddet av personuppgifterna inte längre garanteras av någon anledning. Vi kan inte och kommer inte att vara ansvarig för förlust eller skada som uppstår på grund av bristande efterlevnad av denna artikel. Vi kan ge dig tillgång till vissa tjänster utan att behöva registrera dig som användare, till exempel att registrera via din mobil för Tjänsterna. I ett sådant fall är din identifiering baserad på den identifieringsmetod som vi finner lämpliga. Du godkänner att sådan information kan samlas in och lämnas till oss och användas i enlighet med de särskilda villkoren och sekretesspolicyen.

  1. illgång till aktuell prenumerationsmodell

   Prenumerationen börjar efter din förfrågan, efter din bekräftelse och så snart leverantören har gett dig tillgång till Tjänsterna. Tillgång till Tjänsterna kan tillhandahållas genom att tillhandahålla information eller underhållningstjänster (till exempel leverera videor eller bakgrundsbilder) eller nedladdningsbart innehåll (t.ex. bakgrund / tapeter eller video) direkt via mobiltelefonen eller via webbplatsen. Alla prenumerationer gäller tills de upphör och / eller avbokas av dig i enlighet med gällande villkor.

  2. Tillgång till kreditmodellen

   Kreditmodellen är ett antal krediter för ett visst antal individuella nedladdningar och tillhandahålls på abonnemangsbasis. Kreditmodellen är en löpande prenumeration och kommer att börja när leverantören ger dig krediteringspaketet. Kostnaderna för krediterna kommer att meddelas till dig på webbplatsen och via våra tjänster. I kreditmodellen kommer ett visst antal poäng att ges som ger dig rätt att ladda ner ett visst antal tillgängliga nedladdningar. Tecknings och teckningstiden kommer att förnyas varje vecka, och det nya abonnemanget avgift kommer att dras för den nya perioden av en vecka. Prenumerationen förblir i kraft tills den är avslutad och / eller avbokad av dig gällande villkor. Efter att du har anmält din prenumeration och betalat gällande prenumerationsavgift krediteras bunten med kreditkrediter till ditt konto. Den periodiska prenumerationsavgiften hålls tillbaka varje period, oavsett om du faktiskt hämtar objekt under den angivna prenumerationsperioden. Vederlaget för den periodiska prenumerationsavgiften är endast den periodiska bestämmelsen om rätten att ladda ner, ta emot och / eller få tillgång till nedladdningsbara Tjänster. Antalet krediter för nedladdningar reduceras med de faktiska nedladdade objekten. Krediter kan inte lösas in för kontanter, kan överföras och beror på vilken typ av abonnemangsavtal du har beställt. Om du inte använder formateringen av alla krediter inom ordinarie tid, de outnyttjade krediter (A) genom att rulla in i nästa abonnemangsperiod och kvar på kontot tills du använder dem eller tills utgången eller uppsägning av ditt abonnemang (b) löpa ut 90 dagar efter uppdraget. Krediter kan endast användas för att ladda ner de artiklar som erbjuds av leverantören.

  3. Tillgång till One-Off (Single) inköpsmodell

   Med engångs (endast) köpmodellen kan du bara köpa engångsposter. Möjligheten att ladda ner, ta emot och / eller komma åt Tjänsterna erbjuds med ett fast belopp, som kommuniceras på våra webbplatser. Det finns ingen prenumeration och det finns inga återkommande kostnader.

 5. Ersättningar

  Du har fri tillgång till våra webbplatser. För att administrera tjänster måste du vara registrerad som kontoinnehavare och för användning av tjänsterna betalar du en avgift i enlighet med tillämpliga andelen Leverantörens via telefonräkningen av din mobiloperatör om du har ett abonnemang, eller genom att debitera din kredit om du inte har en prenumeration. Det är möjligt att din mobilleverantör, förutom den avgift vi debiterar, debiterar dig för att skicka till oss eller ta emot SMS-meddelanden eller mobilt innehåll från oss. Kontakta din mobiloperatör om detta. I det fria välkomstmeddelandet från leverantören hittar du information om avgifterna, som ska betalas till leverantören, och frekvensen för att skicka mobilt innehåll. Alla avgifter, inklusive avgifter för befintliga prenumerationer, kan ändras efter ett meddelande till dig från leverantören. Leverantören informerar dig i tid om en sådan ändring. Om du inte accepterar de nya avgifterna (som aldrig kommer att tillämpas retroaktivt) kan du avbryta ditt avtal med oss ​​med omedelbar verkan. Betalningsvillkoren för den här tredje parten gäller för fakturering av en tredje part. Du betalar eller återbetalar till leverantören alla nationella och lokala eller andra skatter (med undantag för skatten baserad på leverantörens nettovinst) inklusive, men inte begränsad till, moms, användning av närstående fastighetsskatt eller andra avgifter i stället vilket Skatterna är baserade på kostnaderna för användningen av Tjänsterna, oavsett huruvida denna skatt är införd nu eller i framtiden av internationella, europeiska, nationella eller lokala myndigheter eller av en annan myndighet eller myndigheter med skattskyldighet.

 6. Immateriella rättigheter

  Du är medveten om och accepterar att innehållet och Programvaran som används i samband med Tjänsterna, nedan kallad Programvaran, innehåller konfidentiell information, som är skyddad av lagligt fastställda och tillämpliga immateriella rättigheter och gällande lagar om immateriella och industriella äganderätt och andra lagar. Om inte annat anges i dessa allmänna och särskilda villkor, rättigheter, titel och intressen i och för deintellectuele egendom eller andra rättigheter som rör immateriell egendom som används, utvecklas, som omfattar, förkroppsligade i eller utövas i samband med tjänsterna ( "immateriella rättigheter") som ägs av Leverantören eller dess licensgivare och du samtycker till att du inte har några intressen eller krav eller anspråk i fråga om dessa immateriella rättigheter. Du bekräftar att inga immateriella rättigheter överförs till dig och att du inte - explicita eller implicita - har förvärvat rättigheter i fråga om tjänster, andra än de rättigheter som uttryckligen beviljas i dessa Allmänna och Specifika villkor. "Immateriella rättigheter" de rättigheter som föreskrivs i lagstiftningen inom områdena patent, upphovsrätt, affärshemligheter, varumärken och andra immateriella rättigheter och ansökan, förnyelse, förlängning och restaurering därav, nu eller senare lagligen etablerad över hela världen och är i kraft. Du bekräftar att alla märken som visas på Programvaran och Webbplatserna är Leverantörens eller deras respektive ägares egendom och skyddas av nationella och internationella varumärken, handelsnamn och upphovsrättslagar. Användning av varumärkena på Programvaran och webbplatser utan uttryckligt skriftligt tillstånd från leverantören eller varumärkesinnehavaren är uttryckligen förbjuden. 'Xiomnia SE' är ett varumärke som tillhör leverantören. Du är också medveten om och samtycker till att informationen i reklammeddelanden från annonsörer och / eller sponsorer eller den information som ges till dig via Tjänsterna omfattas av upphovsrätt, patent eller andra rättigheter och lagar. Du garanterar att du har innehållet eller produkter och / eller tjänster som erhållits från Tjänsterna eller Programvaran, helt eller delvis kommer inte att ändra, hyra ut, tillgängliggöra, leasa, låna ut, sälja, distribuera, skapa eller att generera, om inte och i den utsträckning som Leverantören har gett dig uttryckligt skriftligt tillstånd att göra det. Leverantören beviljar härmed, och du accepterar härmed en personlig, begränsad, icke-överförbar, icke-exklusiv, återkallelig och oförytterlig licens och tillstånd att installera programvaran och ladda ned innehåll med användningskoden för programvaran, tjänster att använda en angiven kompatibel mobiltelefon enbart för eget, icke-kommersiellt bruk och att använda programvaran och webbplatser endast i enlighet med dessa Allmänna och Specifika villkor, förutsatt att du har programvaran, källkoder eller inte kopiera, ändra eller ändra eller reproducera, anpassa, exekvera, överföra, distribuera, sälja, sälja, skapa, överföra, omvandla eller dekompilera (reverse engineering) eller omvänt dekompilera ), eller på annat sätt försöker identifiera källkoden (eller tillåta tredje part att göra det), eller Programvaran och innehållet att använda eller göra tillgängliga om inte uttryckligen tillåtet i dessa allmänna och särskilda villkor och förutsatt att du inte säljer, kodar eller sublicenser rättigheter som är förknippade med innehållet, programvaran och immateriella rättigheter, eller inhämma säkerhetsrättigheter eller överföra dem på ett annat sätt. Du garanterar att du har innehållet, programvaran och kommer att ändra immateriella rättigheter på något sätt eller använda ändrade versioner av programvaran och immateriella rättigheter, inklusive (men inte begränsat till) få obehörig åtkomst till tjänsten. Du garanterar att du endast använder gränssnittet som tillhandahålls av leverantören för att få tillgång till Tjänsterna. Leverantören ger härmed tillstånd att göra informationen på den utrustning du använder högst ett exemplar för att få tillgång till de tjänster och kopian av den registrerade informationen görs om vilken utrustning som ska användas för privat bruk och visa.

 7. ekretess och databehandling

  Leverantören lägger stor vikt vid användarnas privatliv. Därför har vi etablerat en separat integritetspolicy som är en integrerad del av de allmänna och specifika villkoren och leverantörens spelvillkor. Du är medveten om att leverantören i samband med tjänsterna "personuppgifter", "finansiell information" eller "demografisk och användarinformation" ( "informations") är att samla in och bearbetning. Vi kan använda informationen för att förmedla din mobiloperatör och / eller gateway tjänsteleverantör på uppdrag ofthe insamling av lagringsbar insamlad information du avgifter och av Budgivaren och bearbetas i det land där Provider eller dess representanter har vissa anläggningar. Genom att använda Tjänsterna godkänner du en sådan överföring av information utanför ditt land. Genom att använda Tjänsten hos leverantören godkänner du denna sekretesspolicy och de allmänna och särskilda villkoren. Om du inte kan hålla med det här, ska du inte använda våra tjänster. Vi förbehåller oss rätten att ändra, utvidga eller begränsa denna sekretesspolicy och de allmänna och specifika användarvillkoren när som helst. Om inget annat uttryckligen bestäms annars, General och särskilda regler och POLICY gäller för alla befintliga och nya applikationer som den aktuella tjänsten har förlängts eller förbättras. Det är därför lämpligt att läsa dessa sidor regelbundet.

 8. Använd, lagra, övervaka och radera information

  Vi förbehåller oss rätten att övervaka alla reklammeddelanden, textmeddelanden, offentliga meddelanden och meddelanden för att se till att de överensstämmer med de riktlinjer som gäller vid varje tillfälle. Även om vi inte kan (och kan inte) övervaka alla meddelanden från användarna av Tjänsterna och inte ansvarar för innehållet i dessa meddelanden, förbehåller vi oss rätten, men är inte skyldiga att inkludera innehåll inklusive men inte begränsat till profiler. att ta bort eller flytta offentliga meddelanden och (text) meddelanden som vi anser vara i strid med dessa Allmänna och Specifika Villkor eller andra tillämpliga riktlinjer, eller att detta annars inte är acceptabelt. Du är ensam ansvarig för innehållet i profiler, offentliga meddelanden och (text) meddelanden som du lagrar via Tjänsterna eller skickar till användarna av Tjänsterna. Om du tror att ett reklammeddelande, ett textmeddelande eller ett offentligt meddelande på webbplatser är ett brott mot din upphovsrätt, kan du informera oss om detta. Alla textmeddelanden screenas och innehåll med en explicit pornografisk karaktär tas bort. Användare som uppför sig olämpligt kommer att tas bort från sidorna. Leverantören har rätt att säga upp / avsluta prenumerationer och / eller relationer som inte varit aktiva under en tid. Du samtycker till att leverantören inte är ansvarig eller ansvarig om uppgifter som lämnas eller skickas med hjälp av Tjänsterna inte hålls eller felaktigt tas bort.

 9. Skadelidande och ersättning

  Du godkänner att du kommer att ersätta Leverantören och dess holdingföretag, medlemmar, dotterbolag, dotterbolag, tjänsteleverantörer, entreprenörer, agenter, agenter, licensgivare, tjänstemän, styrelseledamöter, aktieägare och anställda i samband med anspråk, rättegång, efterfrågan, Anspråk eller annat förfarande som inlämnats av en tredje part och som orsakats av eller i samband med din (i) användning av Tjänsterna, innehållet, programvaran och webbplatser, inklusive men inte begränsat till dina nedladdningar av webbplatser , (ii) kränkning av dessa Allmänna och Specifika Villkor eller (iii) brott mot lagen, en förordning eller tredje mans rättigheter. Du betalar kostnaderna och skadorna, inklusive men inte begränsat till de rimliga juridiska avgifterna och kostnaderna som åläggs eller på annat sätt uppstår av Leverantören i samband med eller som härrör från ett sådant krav, rättegång, efterfrågan, anspråk eller annat förfarande.

 10. Uppsägning och uppsägning av tjänster, rätt att återkalla

  Det finns ingen rätt till tillbakadragande, försöksperiod eller avkylningsperiod enligt artikel. 7: 46d nederländsk civillag och 7: 46th nederländsk civillagen. Leverantören ger användaren möjlighet att avbryta informationsflödet mottaget via SMS. Vi erbjuder dig information på de webbsidor som tillhör Tjänsterna och / eller via SMS. Du kan också hitta information om hur du avslutar Tjänsterna i det kostnadsfria registreringsmeddelandet från leverantören. Generellt kan informationen som mottas via SMS avbrytas genom att skicka ett SMS med ordet STOP som text. Du kan skicka det här meddelandet till det kortnummer som du använde för Tjänsterna. Till exempel kan du skicka meddelandet STOP till den tillämpliga kortkoden och avbokningen träder i kraft omedelbart efter mottagandet av begäran om uppsägning. Du kan också skicka ett e-mail till adressen som anges på sidorna och / eller via Tjänsterna. I detta fall kommer avbokningen att träda i kraft inom 48 timmar efter mottagandet av begäran om uppsägning. Kostnaderna kan dock fortfarande vara på din mobilräkning nästa månad, eftersom mobilnätleverantörer räknar med retroaktiv effekt. Budgivaren kan efter eget gottfinnande, utan föregående meddelande till dig, din användning av Tjänsterna att avbryta eller avsluta och förstöra och ta bort Registrerad information inom Tjänsten. Du godkänner att Provider kan avsluta din relation med honom omedelbart och alla dessa relationsrelaterad information, samt att förstöra eller inaktivera omedelbart listar eller filer som finns däri och / eller ytterligare tillgång till tjänsterna kan vägra.

 11. Avslag på ansvar

  Leverantören, dess styrelseledamöter, chefer, anställda, leverantörer, agenter och agenter ("erbjudande parterna") tar inget ansvar för skador som uppstår på grund av användningen av tjänsterna, innehållet, programvaran och de webbplatser du har gjort. Du förstår och explicit överens om att:
  1. Tjänsten, innehållet, programvaran och webbplatserna tillhandahålls på "som är" och "som tillgänglig", utan någon garanti alls. De inlämnande parterna accepterar uttryckligen inget ansvar, oavsett om de är uttryckliga, implicita, lagliga eller på annat sätt, i den utsträckning och i den mån det är tillåtet enligt lag, med avseende på tjänster, innehåll, programvara och webbplatser, inklusive men inte begränsat till till den underförstådda titelförsäljningen, säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke-brott mot egendomsrättigheter;
  2. Erbjudande parter accepterar inget ansvar med avseende på säkerhet, tillförlitlighet, aktualitet och prestanda för tjänsterna, innehållet, programvaran och webbplatserna. Erbjudande parter garanterar inte att tjänsterna, innehållet, programvaran och webbplatserna uppfyller dina förväntningar eller att tjänsterna, erbjudandet av innehållet, programvaran och webbplatserna inte kommer att avbrytas och felfria;
  3. Rådgivning eller information, antingen muntligt eller skriftligt eller via våra tjänster, erhållna av dig från oss, skapar ingen garanti, vilket inte uttryckligen anges i dessa allmänna och särskilda villkor. Du får inte lita på den informationen eller rådgivningen;
  4. Du förstår och godkänner att du laddar ned och / eller använder tjänster, innehåll, program och webbplatser efter eget gottfinnande och på egen risk och att du ensam är ansvarig för skador på ditt datorsystem, mobiltelefon eller förlust av data som ett resultat av nedladdning eller användning av innehållet, denna programvara och webbplatser;
  5. När det gäller chatttjänster: Mobilinnehållstjänsterna, inklusive SMS-tjänsten, är uteslutande avsedda för underhållning. Fotografier av personer som visas på tv, på internet och / eller mobiltelefoner är endast illustrativa. Det här är inte de personer som faktiskt tillhandahåller tjänsterna till dig;

 12. Ansvarsbegränsning

  Under inga omständigheter, inklusive försummelse, kommer Leverantören att vara ansvarig för dig eller en tredje part för skadestånd, inklusive men inte begränsat till, direkt, indirekt, extra, särskild, moralisk, tilläggsansvarig, juridisk ansvar eller följdskada. (inklusive skadestånd för förlust av företagsinkomster, affärsstagnation, förlust av företagsinformation och liknande) som ett resultat av din användning, missbruk eller oförmåga att använda tjänster, innehåll, programvara och webbplatser, även om den auktoriserade representanten av leverantören har informerats om möjligheten att skadan uppstått (inklusive skador som drabbats av tredje man). Det finns länder där begränsningen eller uteslutningen av ansvar för ytterligare eller följdskador inte är tillåtet, så det är möjligt att den tidigare begränsningen eller uteslutningen kanske inte gäller dig. Leverantörens totala ansvar för skador, förluster och rättsliga åtgärder (från kontrakt eller skadestånd (inklusive försumlighet) eller på annat sätt) får under inga omständigheter överstiga det belopp som du betalat för dig att registrera sig för tjänsterna, innehållet, programvaran och webbplatserna.16. Allmän information.

 13. Olika bestämmelser

  Dessa allmänna och särskilda villkor och villkor ersätter alla tidigare avtal mellan dig och leverantören. Om du använder ytterligare tjänster, material eller programvara från tredje part kan spelvillkor tillämpas på dig. Den nationella lagen i det land eller det land där du bor är tillämplig på förhållandet mellan dig och Leverantören, oavsett villkoren i tillämplig internationell rätt. Tillämpningen av FN: s konvention för kontrakt för internationell försäljning av varor är uttryckligen utesluten. Tvister kommer att lösas genom skiljeförfarande enligt de regler som utarbetats av skiljenämnden i det land där du bor. Om leverantören inte utövar eller verkställer vissa rättigheter eller villkor som beskrivs i dessa Allmänna och Specifika Villkor, innebär det inte att han därigenom avstår från dessa rättigheter eller villkor eller att han avvisar dem. Om en bestämmelse i dessa allmänna och särskilda villkor är förklarad ogiltig eller inte verkställbar av en behörig domstol eller en utsedd medlare, har denna bestämning ingen inverkan på giltigheten eller verkställigheten av övriga bestämmelser i dessa allmänna och särskilda villkor. Om vi ​​avstår från att utöva de rättigheter som uppkommer till oss enligt dessa allmänna och särskilda villkor när överträdelser inträffar beskrivna i detta avtal betyder det inte att vi härmed avstår från dessa rättigheter om en sådan överträdelse skulle uppstå igen. . Titlarna på artiklarna som används i dessa Allmänna och Särskilda Villkor har bara lagts till för att göra behandlingen lättare och kan inte på något sätt definiera, begränsa, tolka eller beskriva omfattningen eller omfattningen av den artikeln eller den artikeln som påverka detta sätt. Tjänsterna tillhandahålls av: se de särskilda villkoren för ditt land.