Uppgradera din webbläsare

Specifika villkor

 1. Dessa särskilda villkor (hädanefter gemensamt kallade "Allmänna och Specifika villkoren") och sekretesspolicyn gäller för alla avtal mellan oss Provider (hädanefter "Provider", "vi", "oss" eller " vår ") och du som kunden för de tjänster vi tillhandahåller. "Tjänster": tillhandahåller mobilt innehåll, dvs innehåll som är avsett att användas på mobiltelefonen (t.ex. bakgrundsbilder och videor) via kortmeddelandeservice (nedan kallad sms), via Internet, den här webbplatsen eller en wapsite ("Sites") och / eller via andra sätt att leverera mobilt innehåll, om inte annat avtalats skriftligen. De allmänna och särskilda villkoren samt spelvillkoren och sekretesspolicyen gäller även användningen av sajterna. Genom att använda webbplatserna och / eller genom att anmäla dig till (en av) tjänsterna och / eller genom att acceptera mobilinnehållet och / eller (en av) tjänsterna, godkänner du tillämpligheten av de allmänna villkoren. och särskilda villkor och med sekretesspolicyen och bekräfta och bekräfta att du har läst och är bunden av dem. Vid vissa mobila innehåll och tjänster kommer i tillägg till allmänna och särskilda kraven, ytterligare villkor, som i förväg meddelade spelvillkor, rättstvister föreskrifter och allmänna råd ( "Ytterligare villkor"). Genom att registrera dig för (en av de) tjänster och / eller godkännande av Mobile Content och / eller (en av) tjänster också överens om att eventuella tillämpliga ytterligare villkor, och du erkänner och bekräftar detta att ha läst och att vara bunden till den. I det fria välkomstmeddelandet från leverantören hittar du bland annat URL: en (Uniform Resource Locator) av de webbplatser där de allmänna och specifika villkoren kan hittas. Leverantören har alltid rätt att ändra de allmänna och särskilda villkoren. Därför bör du läsa dessa sidor regelbundet

 2. Land

  Tjänsterna erbjuds i Sverige.

 3. Leverantör

  Tjänsterna erbjuds av: Xiomnia (handelsnamn SIGNETAL PTE. LTD), 137 Market Street # 06-00 Grace Global Raffles Singapore (048943).

 4. Tillgång till service, tillgänglighet och ålder

  Användaren av Tjänsten måste vara bosatt i Nederländerna och (1) åtminstone ha fyllt 16 år och / eller ha tillstånd av (en) föräldrarna och / eller betalningsmyndigheten att registrera honom på hans vägnar att utnyttja Tjänsten och (2) för den här förälderns och / eller betalningsmottagarens räkning och att godkänna åtagandet till de allmänna och särskilda villkoren. Om du registrerar dig för Tjänsten och / eller som användare av Tjänsten bekräftar och bekräftar du att du har läst de Allmänna och Särskilda Villkoren, att du har accepterat dem och att du uppfyller villkoren för din situation som nämnts ovan.

 5. Ersättningar

  Användaren av Tjänsten måste vara bosatt i Nederländerna och (1) åtminstone ha fyllt 16 år och / eller ha tillstånd av (en) föräldrarna och / eller betalningsmyndigheten att registrera honom på hans vägnar att utnyttja Tjänsten och (2) för den här förälderns och / eller betalningsmottagarens räkning och att godkänna åtagandet till de allmänna och särskilda villkoren. Om du registrerar dig för Tjänsten och / eller som användare av Tjänsten bekräftar och bekräftar du att du har läst de Allmänna och Särskilda Villkoren, att du har accepterat dem och att du uppfyller villkoren för din situation som nämnts ovan. Ingen återbetalning kan ske vid godkännande av villkoren.

 6. Kortnummer, nyckelord och webbadressen till webbplatserna

  Förkortningarna (korta koderna), nyckelord (nyckelord) och URL (Uniform Resource Locator) som vi använder för våra tjänster och på webbplatserna är kända för användaren via Tjänsterna, annonseringsmeddelandena på Internet och på sidorna.

 7. Kundtjänst

  Vi erbjuder dig information på de webbsidor som tillhör Tjänsterna och / eller via SMS och / eller via reklammeddelandena på internet. Om du behöver mer information eller har särskilda frågor, skicka ett mail till vår kundtjänst ( support.se@silverlines.info