Please upgrade your browser

Ochrana súkromia

 • Túto webovú stránku a wapovú stránku („Stránky“) vlastní a prevádzkuje Poskytovateľ („my“, „náš“, „nás“). Používaním Stránok a služieb (definovaných nižšie), súhlasíte so získaním a použitím Vašich údajov v súlade s Ochranou súkromia. Ak nesúhlasíte s touto Ochranou súkromia, nepoužívajte služby poskytované cez Internet, Stránky alebo online a mobilnú zábavu a krátke informačné odkazové služby („Služby“) Poskytovateľa. Táto Ochrana súkromia sa vzťahuje na používanie stránok a služieb, vrátane, ale bez obmedzenia, všetkých nových prvkov predstavujúcich akékoľvek rozšírenie alebo zlepšenie Služieb, ako aj napríklad uvedenie nových funkcií.

 • Zmeny v Ochrane súkromia

  akékoľvek zmeny budú zverejnené na tejto stránke, radíme Vám, aby ste jej obsah pravidelne kontrolovali. Vaše ďalšie používanie Služieb nasledujúce po akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa tejto Ochrany súkromia sa bude považovať za prijatie týchto zmien z Vašej strany.

 • Preklad z Originálnych dokumentov

  Všeobecné a Zvláštne podmienky (vrátane tejto Ochrany súkromia) a Dodatočné ustanovenia predstavujú preklad z Originálnych dokumentov (anglický jazyk) do Vášho materinského jazyka. V prípade akéhokoľvek nesúladu medzi preloženými dokumentmi a Originálnymi dokumentmi a v prípade akýchkoľvek sporov majú prednosť Originálne dokumenty. Pozrite si Originálne dokumenty na Stránkach.

 • Zhromažďované údaje

  Zhromažďujeme a spracovávame „osobné údaje“ (t.j. údaje, ktoré môžu byť použité na Vaše kontaktovanie, napr. celé meno, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, čísla MSISDN (mobile station integrated services digital network number), „finančné údaje“ (t.j. čísla kreditnej karty, údaje o bankovom účte alebo heslá) alebo „demografické údaje a údaje o používaní“ (t.j. údaje, ktoré ste nám predložili alebo ktoré sme získali, ktoré nie sú ani osobné údaje ani finančné údaje, ale sú potrebné pre riadne fungovanie a vyúčtovanie našej Služby, ako dátum začiatku a konca a rozsah Vášho použitia Služby, druh prehľadávača, ktorý používate, postupy pri prehľadávaní webu a IP adresa) v súvislosti so Službou. Vaše osobné údaje, finančné údaje alebo demografické údaje a údaje o používaní („Údaje“) môžeme poskytnúť Vášmu Poskytovateľovi mobilnej služby na zabezpečenie výberu poplatkov a údaje získané Poskytovateľom môžu byť uložené a spracované v krajine, v ktorej Poskytovateľ alebo jeho zástupcovia prevádzkujú svoje zariadenia. Používaním Služby dávate súhlas na akýkoľvek prenos údajov z vašej krajiny do zahraničia. Poskytovateľ môže uložiť údaje, pokiaľ to nie je zakázané zákonom alebo zmluvou.

 • Ako používame Vaše údaje

  Poskytovateľ Vám poskytuje širokú zbierku online a mobilnej zábavy a informačný obsah prostredníctvom Služby. Vaše osobné údaje slúžia na poskytnutie Služby a pre zákaznícke služby. Vaše osobné údaje slúžia na zodpovedanie Vašich požiadaviek, spracovanie Vašich transakcií pre Službu a zasielanie informácií o výhodách Služby, zlepšeniach a reklamách cez textové odkazy. Pokiaľ nám neoznámite, aby sme tak nekonali, môžeme použiť Vaše osobné údaje na kontaktovanie Vás o programoch, produktoch, funkciách alebo službách, o ktorých si myslíme, že by Vás mohli zaujímať (napríklad budúce reklamné materiály), alebo pre iné príležitostne uverejnené účely. Takisto môžeme použiť Vaše osobné údaje na kontaktovanie Vás ohľadne Vášho používania Stránok a/alebo Služieb alebo zmeny našej Ochrany súkromia, Všeobecných podmienok a ustanovení, Zvláštnych podmienok a ustanovení, alebo iných zásad a podmienok, ktoré sa týkajú Vás a Vášho používania našich stránok a/alebo Služieb. Takisto môžeme použiť získané údaje o Vás na zlepšenie obsahu a navigácie našich Stránok alebo pre iné interné účely. Okrem našich Poskytovateľov služieb a dodávateľov tretích strán uvedených v tomto dokumente môžeme taktiež zdieľať Vaše osobné údaje s obchodníkmi a obchodnými partnermi tretích strán, ktorí Vás môžu kontaktovať ohľadom ich produktov a služieb a ktorí Vám môžu chcieť ponúknuť možnosť kúpiť si produkty a služby, o ktorých si myslíme, že by Vás mohli zaujímať. V NIEKTORÝCH ŠTÁTOCH NÁM LEGISLATÍVA NEDOVOĽUJE POSIELAŤ REKLAMNÉ TEXTOVÉ SPRÁVY BEZ VÁŠHO VÝSLOVNÉHO SÚHLASU, V TÝCHTO PRÍPADOCH SA PREDCHÁDZAJÚCE USTANOVENIA NA VÁS NEVZŤAHUJÚ. Ak by ste chceli vylúčiť zdieľanie Vašich osobných údajov s obchodníkmi a obchodnými partnermi tretích strán pre marketingové účely, označte v bode, kde nám poskytujete takéto osobné údaje, že si takýto postup neprajete. Ak zmeníte názor neskôr, môžete poslať e-mail na adresu, ktorá je uvedená na Stránkach a/alebo cez naše Služby. Taktiež môžete zavolať na telefónne číslo, ktoré môžete nájsť vo Zvláštnych podmienkach, a my už ďalej nebudeme zdieľať Vaše osobné údaje s týmito tretími stranami. Vezmite na vedomie, že vymazanie Vašich osobných údajov alebo zmeny vo Vašich prioritách nemusia byť okamžite účinné a budú sa týkať len budúcich oznámení. Pre interné účely a na pomoc pri spravovaní Služieb a pri interakcii s návštevníkmi Stránok používame spôsob komunikácie bez možnosti identifikácie osobných údajov. Taktiež môžeme zdieľať neosobné údaje v súhrnnej podobe s tretími stranami na demonštráciu trendov a vzorov. Taktiež môžeme použiť neosobné údaje na personalizáciu a prispôsobenie obsahu Služby pre Vás a posielať Vám cielené reklamy založené na vyhľadávaných výrazoch. Taktiež môžeme kombinovať údaje, ktoré sme získali, s tretími stranami alebo verejne dostupnými údajmi. Keď sa zaregistrujete pre využívanie Služby alebo využívate iné funkcie Služby, získame Vaše mobilné číslo a identifikáciu Vášho Poskytovateľa mobilnej Služby. Poplatky za Službu budú účtované priamo na Váš účet mobilnej služby. Kúpou Služby nám dávate súhlas na poskytnutie mobilného čísla našim Poskytovateľom Služby a tým tretím stranám, ktoré sú podľa nášho uváženia potrebné pre spravovanie Vašich transakcií. Tieto tretie strany môžu zahŕňať Poskytovateľov mobilných služieb používaných na spravovanie transakcie. Môžeme použiť dodávateľov tretích strán, aby nám pomohli prevádzkovať naše podnikanie, Služby a spravovať činnosti v našom mene, napríklad autorizáciu transakcií mobilných účtov, a môžeme zdieľať informácie s týmito dodávateľmi pre tieto predpísané účely. Ak nastane predaj Poskytovateľa alebo jeho zlúčenie s inou spoločnosťou alebo Poskytovateľ vyhlási bankrot, niektoré alebo všetky údaje získané od Vás môžu byť prevedené tretej strane ako výsledok prevodu majetku alebo konania v prípade bankrotu. Taktiež môžeme zverejniť Vaše údaje, keď rozhodneme, že je to potrebné na dosiahnutie súlad s príslušnými zákonmi alebo na ochranu záujmov alebo bezpečnosti Poskytovateľa alebo používateľov Služieb.

 • Súbory cookies

  Na zlepšenie práce s našou webovou Stránkou môžeme použiť súbory „cookies“. Súbory cookies sú alfanumerické identifikátory, ktoré prevedieme na pevný disk Vášho počítača cez webový prehľadávač, čo umožní našim systémom rozpoznať váš prehľadávač a poskytnúť príslušné funkcie. Súbory cookies nám samé o sebe neposkytnú Vašu e-mailovú adresu ani iné osobné údaje, pokiaľ sa nerozhodnete poskytnúť nám tieto údaje napríklad prostredníctvom registrácie na našej Stránke(ach). Keď sa však stanete našim zákazníkom a poskytnete na stránke osobné údaje, tieto údaje môže byť pripojené s údajmi uloženými v súboroch cookies. Súbory cookies používame na to, aby sme lepšie porozumeli používaniu Stránok používateľmi, a na zlepšenie obsahu a ponúk na našich Stránkach. Súbory cookies môžeme použiť napríklad na personalizáciu Vášho používania našich webových a wapových Stránok (napr. rozoznať Vás, ak sa vrátite na našu Stránku). Váš prehľadávač môžete nastaviť na zamietnutie prijímania súborov cookies od nás alebo od akejkoľvek inej webovej alebo wapovej stránky. Ďalšie informácie nájdete v časti Pomocník vo Vašom prehľadávači. Avšak určité oblasti našich Stránok môžu byť sprístupnené iba pri použití súborov cookies alebo podobných funkcií, preto si je potrebné uvedomiť, že zakázanie súborov cookies alebo podobných funkcií môžu zabrániť prístupu k určitým častiam obsahu.

 • Iba pre dospelých

  Služby ani Stránky nie sú určené na používanie deťmi. Vedome nebudeme získavať akékoľvek osobné údaje od používateľov, ktorí nedovŕšili vek požadovaný v Zvláštnych podmienkach.

 • Prepojenia

  Stránky môžu obsahovať prepojenia na iné webové alebo wapové stránky. Poskytovateľ nekontroluje iné webové a wapové stránky a nie je zodpovedný a neručí za prístupnosť alebo za obsah, reklamu, produkty alebo iné materiály obsiahnuté na takýchto Stránkach. Poskytovateľ nie je zodpovedný, či už priamo alebo nepriamo, za akúkoľvek škodu alebo stratu vzniknutú alebo utrpenú používateľom v tejto súvislosti. Váš prístup a používanie prepojených stránok, vrátane ich obsahu, je len na Vaše vlastné riziko.

 • Bezpečnosť

  Ochrana Vašich údajov je pre nás dôležitá. Používame priemyselnú úroveň technológie na ochranu bezpečnosti Vašich údajov. Absolútna bezpečnosť prenosu údajov cez Internet a cez mobilné komunikačné siete sa však nedá zaručiť, z čoho vyplýva, že hoci ochrane Vašich údajov venujeme náležitú pozornosť, nemôžeme zabezpečiť alebo zaručiť úplnú bezpečnosť akýchkoľvek údajov, ktoré ste nám alebo cez nás previedli.

 • Sprístupnenie Vašich údajov

  Poskytovateľ Vám poskytuje možnosť skontrolovať a odstrániť osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, alebo zmeniť Vaše preferencie. Môžete poslať e-mail na adresu, ktorú nájdete na Stránkach a/alebo cez naše Služby alebo nám môžete zavolať na telefónne číslo, ktoré nájdete vo Zvláštnych podmienkach, a uviesť či chcete odstrániť Vaše údaje z našej databázy, ak chcete vylúčiť oznámenia od nás alebo od obchodníkov a obchodných partnerov tretích strán. Vymazanie Vašich údajov alebo iné vylúčenie prijímania oznámení od Poskytovateľa alebo tretích strán spôsobí vymazanie údajov iba v našej databáze pre účely riadenia budúcich oznámení od Poskytovateľa a tretích strán. Neodstránia sa tým už získané údaje, ktoré už mohli byť poskytnuté tretím stranami tak, ako je stanovené vyššie v týchto podmienkach Ochrany súkromia. Budete musieť osloviť tretie strany, aby Vás priamo kontaktovali ohľadom vymazania Vašich osobných údajov, ktoré by mohli byť nimi použité na kontaktovanie Vašej osoby.

 • Kontaktujte nás

  Kontaktujte nás v prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok ohľadom našej Ochrany súkromia. Táto Ochrana súkromia bola aktualizovaná v Marec 2017.